Raza de speranta

"Sa faci intotdeauna numai ce este bine si Dumnezeu te va ajuta" de Felicia Mircea

Romanul SENTIMENTE

Posted by fmircea pe 9 ianuarie 2011

Asemenea creatorilor adevãraţi, cãci avem în faţã o romancierã înãscutã, Felicia Mircea nu are vârstã.
Ea trãieşte trecutul şi viitoruldar în mod deosebit prezentul,infinitul cu minus şi plus, cu aceeaşi intensitate şi veridicitate cu care omul de rând trãieşte clipa.Condiţia sa literarã este grea,dar sublimã şi profund omeneascã, fiind interpretatã de un actor ce-şi joacã sincer şi curajos propriul rol.

Felicia Mircea a cãutat şi a gãsit un drum, un stil personal, Romanul recent lansat pe piata literarãromâneascã şi sperãm, internaţionalã, simplu denumit Sentimente, ne pune în situaţia de a-l citi şi reciti
pentru a-i înţelege şi a-i justifica eroului .negativ. comportamentul agresiv, motivat de el pentru gelozie sau doar pentru un capriciu, un orgoliu masculin depãşit de situaţie ori de ce nu, un simţ al proprietãţii de care se
simte deposedat definitiv, renunţând a accepta o stare de fapt reversibilã şi irevocabilã.
Mãiestria cu care autoarea dezvoltã intriga, subiectul şi obiectul romanului, este demnã de marii romancieri ai secolului XX,curgerea situaţiilor determinând pe cititor sã nu-şi permitã pauze in lecturã, dornic sã descopere
finalul, deznodãmântul, neprevãzutul.

Felicia Mircea şi-a dorit şi a reuşit sã imprime romanului sãu,în afara naraţiunii inerente a tablourilor alcãtuitoare şi o analizãpsihologicã personajului fãrã ca acesta sã fie capabil de o introspectie meditativã, deşi ca medic putea şi ar fi trebuit sã fie în stare s-o facã. Acţiunea romanului surprinde starea actualã a societãţii noastre în care prejudecãţile au fost abolite iar ceea ce era prohibit de bunele maniere, a devenit
o libertate prost înţeleasã.

Pe mãsurã ce fizionomia civilizaţiei actuale şi-a precizat trãsãturile esenţiale, iar fiecare individ a suferit influenţa prefacerilor petrecute în ambientul sãu natural de viatã, s-au schimbat
şi concepţiile noastre referitoare la structura şi resursele personalitãţii umane.

Este meritul autoarei de a folosi psihanaliza ca metodã prin care se cautã omul autentic, personajul
autentic, printre personajele sociale, de a-i dezvãlui chipul de sub masca ce-l deghizeazã şi cautã sã-i disimuleze eul sãu veritabil. Cãci ce înseamnã plasticitatea şi disponibilitatea insului contemporan, dacã nu o continuã travestire, o fugã dezordonatã într-un carnaval de mãşti?
Freud şi discipolii sãi, în pofida unor exagerãri interpretative,şi-au concentrat atenţia spre conul de umbrã al sufletului abisal,unde zac nedezlegate enigmele fiinţei, determinând mutaţii în psihologia individului.
Greu de înţeles şi justificat acţiunile personajului ce încheagã acţiunea romanului, medicul Julien, care treptat devine un asasin având premeditate douã tentative, din fericire fãrã rezultatul letal la care spera.
De fapt, Felicia Mircea a izbutit sã perfecţioneze instrumentaţia necesarã cunoaşterii psihicului personajului sãu, eliberând pe cititor de opreliştile convenţionale impuse de comunitateasocialã, îngãduindu-i sã
lectureze într-o perfectã libertate de spirit. Oricum prin investigaţiile asupra conştientului, dar mai
ales asupra inconştientului, viziunea autoarei pe planul cunoaşterii, dovedeşte dimensiuni şi perspective demne de relevat,analogie fãcând cu teribila întrebarea lui Hamlet: .Ce visescoate la ivealã şi somnul acesta
al morţii?…determinându-i trãiri în lumea sa imaginarã, pentru cã în adâncul sufletului sãu se desfãşoarã o permanentã înfruntare între instinctul de dreptate, de iubire, purificator şi latura neplãcutã a pornirilor necontrolateale individului, ale personajului şi atracţia neantului, între forţa de regenerare a iubirii şi puterile care o neagã, o nimicesc.Toate aceste moduri de interpretare, de analizã, de redare a întregii aţiuni a romanului, dau mãsura valorii de prozator autentic autoarei care nu este la primul sãu roman, având publicate
şi alte asemenea opere în prozã,fapt ce ne determinã sã nutrim speranţa spre alte noi apariţii editoriale de succes, noi dorindu-i izbânzi literare deosebite, cunoscând cã literatura, cu precãdere proza, îşi menţin primatul într-o lume în care la mare concurenţã coexistã radioul, televiziunea,filmul sau presa.
La întrebarea, des pusã, ce este romanul? s-a dat un rãspuns pe mãsurã: în esenþã, este o maşinã de citit, un produs de consum ca o ţigarã şi o cafea aromatã.
Recomand tuturor să citească romanul SENTIMENTE de Felicia Mircea şi vă asigur că veţi avea parte de o lectură captivantă. Este un roman de o finete literara deosebita.

NICU VINTILÃ PROFESOR UNIVERSITAR, CRITIC LITERAR

Reclame

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogeri au apreciat asta: