Raza de speranta

"Sa faci intotdeauna numai ce este bine si Dumnezeu te va ajuta" de Felicia Mircea

Cum sa scriem si sa vorbim corect

Posted by fmircea pe 10 Septembrie 2010

Se scrie şi se pronunţă „ a” nu „ ea” după literele „ş” şi „j”:
ex: şa, şade, şapte, deja ( nu şea, şeade, şeapte, dejea).
Alternează „a” cu „ea” în următoarele cuvinte :
ex: deştept – deşteaptă
leg – leagă
Alternanţa „e” – „a” în rădăcina verbelor:
ex: eu deşert – el deşartă ( nu deşeartă)
eu aşez – el aşază ( nu aşează)
eu înşel – el înşală ( nu înşeală)
eu şed – el şade ( nu şeade)
Se scrie şi se pronunţă:
agreez, creez, etc.
Verbele de conjugarea I a căror rădăcină se termină în „i”
primesc la gerunziu „ind” nu „înd”:
ex: apropiind, murind, tăind etc.
Se spune corect:
crea, creare, creaţie, agrea, impermeabil ( nu creia, creiare,
creiaţie, agreia, impermeiabil).
Se spune corect:
alee, idee, licee, agreez, creez ( nu aleie, ideie, liceie, agreiez,
creiez).
Se scrie şi se pronunţă corect:
fiinţă, ştiinţă, conştiinţă, fiindcă, fiică ( nu finţă, ştinţă, conştinţă, findcă, fică).
Se scrie „cunoştinţă”, nu „cunoştiinţă”, deoarece este un derivat
de la a cunoaşte. De asemenea se scrie „încunoştinţa”, nu
„ încunoştiinţa”.
Se scrie şi se pronunţă:
poem, poet, poezie ( nu poiem, poiet, poiezie).

Se scrie şi se pronunţă:
zootehnic, alcool, cooperaţie, coopta, epizootie, zoologie ( nu
zotehnic, alcol, coperaţie, copta, epizotie, zologie).
Se scrie şi se pronunţă:
duel, duet, menuet, perpetuez (nu duiel, duiet, menuiet,
perpetuiez)
Înainte de l,m,n se scrie şi se pronunţă „s” nu „z” în cuvintele:
căsnicie, desluşi, sminti, smântână, smuci, trăsni, trosni .
Înainte de l,m,n se scrie şi se pronunţă „z” nu „s” în cuvintele:
caznă, gleznă, izlaz, izmă, zmeu, zmeură.
Se scrie şi se pronunţă „s” nu „z” în cuvintele:
chermesă, chintesenţă, grimasă, premisă, sesiune.
Înainte de b,d,g,l,m,n,r,v şi vocale se scrie şi se pronunţă cu
„dez”:
ex: dezbatere, dezdoire, etc.
Pentru celelalte consoane se foloseşte „des”:
ex: descoase, desface, etc.
Înainte de b,d,g,l,m, n şi v se scrie şi se pronunţă „dez”, „iz”,
„răz”.
ex: bezmetic, beznă, izbi, izgoni, răzbate, război, răzgândi, etc.
Se pronunţă „z” în cuvintele care au terminaţia: – nic.
ex: groaznic, obraznic, paznic, etc.

Pentru mai multe informaţii gramaticale apăsaţi sectorul
CULTURĂ al blogului.

Anunțuri

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogeri au apreciat asta: