Raza de speranta

"Sa faci intotdeauna numai ce este bine si Dumnezeu te va ajuta" de Felicia Mircea

Romanul SENTIMENTE

Posted by fmircea pe 9 ianuarie 2011


Asemenea creatorilor adevãraţi, cãci avem în faţã o romancierã înãscutã, Felicia Mircea nu are vârstã.
Ea trãieşte trecutul şi viitoruldar în mod deosebit prezentul,infinitul cu minus şi plus, cu aceeaşi intensitate şi veridicitate cu care omul de rând trãieşte clipa.Condiţia sa literarã este grea,dar sublimã şi profund omeneascã, fiind interpretatã de un actor ce-şi joacã sincer şi curajos propriul rol.

Felicia Mircea a cãutat şi a gãsit un drum, un stil personal, Romanul recent lansat pe piata literarãromâneascã şi sperãm, internaţionalã, simplu denumit Sentimente, ne pune în situaţia de a-l citi şi reciti
pentru a-i înţelege şi a-i justifica eroului .negativ. comportamentul agresiv, motivat de el pentru gelozie sau doar pentru un capriciu, un orgoliu masculin depãşit de situaţie ori de ce nu, un simţ al proprietãţii de care se
simte deposedat definitiv, renunţând a accepta o stare de fapt reversibilã şi irevocabilã.
Mãiestria cu care autoarea dezvoltã intriga, subiectul şi obiectul romanului, este demnã de marii romancieri ai secolului XX,curgerea situaţiilor determinând pe cititor sã nu-şi permitã pauze in lecturã, dornic sã descopere
finalul, deznodãmântul, neprevãzutul.

Felicia Mircea şi-a dorit şi a reuşit sã imprime romanului sãu,în afara naraţiunii inerente a tablourilor alcãtuitoare şi o analizãpsihologicã personajului fãrã ca acesta sã fie capabil de o introspectie meditativã, deşi ca medic putea şi ar fi trebuit sã fie în stare s-o facã. Acţiunea romanului surprinde starea actualã a societãţii noastre în care prejudecãţile au fost abolite iar ceea ce era prohibit de bunele maniere, a devenit
o libertate prost înţeleasã.

Pe mãsurã ce fizionomia civilizaţiei actuale şi-a precizat trãsãturile esenţiale, iar fiecare individ a suferit influenţa prefacerilor petrecute în ambientul sãu natural de viatã, s-au schimbat
şi concepţiile noastre referitoare la structura şi resursele personalitãţii umane.

Este meritul autoarei de a folosi psihanaliza ca metodã prin care se cautã omul autentic, personajul
autentic, printre personajele sociale, de a-i dezvãlui chipul de sub masca ce-l deghizeazã şi cautã sã-i disimuleze eul sãu veritabil. Cãci ce înseamnã plasticitatea şi disponibilitatea insului contemporan, dacã nu o continuã travestire, o fugã dezordonatã într-un carnaval de mãşti?
Freud şi discipolii sãi, în pofida unor exagerãri interpretative,şi-au concentrat atenţia spre conul de umbrã al sufletului abisal,unde zac nedezlegate enigmele fiinţei, determinând mutaţii în psihologia individului.
Greu de înţeles şi justificat acţiunile personajului ce încheagã acţiunea romanului, medicul Julien, care treptat devine un asasin având premeditate douã tentative, din fericire fãrã rezultatul letal la care spera.
De fapt, Felicia Mircea a izbutit sã perfecţioneze instrumentaţia necesarã cunoaşterii psihicului personajului sãu, eliberând pe cititor de opreliştile convenţionale impuse de comunitateasocialã, îngãduindu-i sã
lectureze într-o perfectã libertate de spirit. Oricum prin investigaţiile asupra conştientului, dar mai
ales asupra inconştientului, viziunea autoarei pe planul cunoaşterii, dovedeşte dimensiuni şi perspective demne de relevat,analogie fãcând cu teribila întrebarea lui Hamlet: .Ce visescoate la ivealã şi somnul acesta
al morţii?…determinându-i trãiri în lumea sa imaginarã, pentru cã în adâncul sufletului sãu se desfãşoarã o permanentã înfruntare între instinctul de dreptate, de iubire, purificator şi latura neplãcutã a pornirilor necontrolateale individului, ale personajului şi atracţia neantului, între forţa de regenerare a iubirii şi puterile care o neagã, o nimicesc.Toate aceste moduri de interpretare, de analizã, de redare a întregii aţiuni a romanului, dau mãsura valorii de prozator autentic autoarei care nu este la primul sãu roman, având publicate
şi alte asemenea opere în prozã,fapt ce ne determinã sã nutrim speranţa spre alte noi apariţii editoriale de succes, noi dorindu-i izbânzi literare deosebite, cunoscând cã literatura, cu precãdere proza, îşi menţin primatul într-o lume în care la mare concurenţã coexistã radioul, televiziunea,filmul sau presa.
La întrebarea, des pusã, ce este romanul? s-a dat un rãspuns pe mãsurã: în esenþã, este o maşinã de citit, un produs de consum ca o ţigarã şi o cafea aromatã.
Recomand tuturor să citească romanul SENTIMENTE de Felicia Mircea şi vă asigur că veţi avea parte de o lectură captivantă. Este un roman de o finete literara deosebita.

NICU VINTILÃ PROFESOR UNIVERSITAR, CRITIC LITERAR

Reclame

Posted in Romania | Comentarii închise la Romanul SENTIMENTE

NOŢIUNI ESENŢIALE DE GRAMATICĂ

Posted by fmircea pe 9 ianuarie 2011


Conform modificărilor aduse, s-au lansat noi norme pentru scrierea cuvintelor, astfel că nu vom mai mânca „cireşe, căpşune, găluşte „, ci vom mânca „cireşi, căpşuni, găluşti „. Acestea au fost propuse numai sub forma de variante. Câteva exemple : cireşi/ cireşe, căpşuni/căpşune, coarde/corzi, coperte/coperţi, găluşte/găluşti, cicatrice/cicatrici.
Va trebui să scriem de acum „eu continui” nu „ eu continuu”, cum era inainte.
De acum elevii vor putea rămâne „corijenţi”, dar şi „corigenţi”.
Se scrie corect: „de-a”, când este urmat de orice cuvânt, în afară de verb. Ex: „de-a latul, de-a dreptul”
Se scrie corect: „de a” când este urmat de un verb.Ex: „ de a merge, de a manca”.
Se scrie corect: „de-abia , de-alde”.
Se scrie corect: „de alt fel” ( cu sensul „de în alt chip”) şi
„de altfel „ ( cu sensul „de altminteri”).
Se scrie corect: „de o parte” ( „opus lui, de altă parte”) şi
„deoparte” ( cu sensul „de izolat, la o oarecare depărtare”).
Verbul „ a dăinui” se conjugă corect:
eu dăinui noi dăinuim
tu dăinui voi dăinuiţi
el,ea dăinuie ei,ele dăinuie

dar şi

eu dăinuiesc noi dăinuim
tu dăinuieşti voi dăinuiţi
el,ea dăinuieşte ei,ele dăinuiesc
Se spune corect: „aragaz” (singular) – „aragaze şi aragazuri” ( plural, după noile modificări, iar după unele manuale numai „aragaze”).
Se spune corect : „cacao” (nearticulat) şi „cacaua”(articulat).
Se spune corect: „cadă” (singular) – „căzi”(plural, nu „cade”).
Se spune corect: „calapod”(singular) – „calapoade” (plural, nu calapoduri).
Se spune corect: „ calcul” ( matematic, singular) -„calcule” (plural)
„calcul” ( medical, singular) – „calculi”(plural).
Se scrie corect: „ calea-valea”.
Se spune corect: „ caleidoscop”(singular) – „caleidoscoape”
(plural, nu „caleidoscopuri”).
Se spune corect: „calibru” (singular) – „calibre” (plural, nu calibruri).
Se spune corect: „camee” ( singular) –„ camee”(plural). Citește restul acestei intrări »

Posted in Romania | Comentarii închise la NOŢIUNI ESENŢIALE DE GRAMATICĂ

O ROMÂNIE CONDUSĂ DE-ALE -ESCU

Posted by fmircea pe 9 ianuarie 2011


Ceauşescu, Iliescu, Constantinescu, Băsescu. Este un blestem ? Este o soartă ? Amintindu-i nu mă refer la faptul că numele „marilor conducători” ar avea vreo „importanţă”, dar raportând la cum a arătat şi arată ţara, denotă că nu au fost de bun-augur pentru noi.
Societatea românească s-a degradat la maxim, datorită pe de o parte comunismului, iar pe de altă parte aşa zisei democraţii. România este de la an la an o societate tot mai schizoidă, adică caracterizată de un comportament bizar, înclinat spre izolare.
Unii poate sunt nostalgici după perioada comunistă, gândindu-se la faptul că aveau asigurat un salariu şi de asemenea o locuinţă. Aveau toate astea şi de asemenea şi securitatea, dar gândiţi-vă la lipsa libertaţii de exprimare şi la foametea impusă. Alţii sunt mulţumiţi de democraţia actuală deoarece au asigurat necesarul existenţei şi, nu numai atât, chiar prisosul. Toţi vor să ajungă repede bogaţi, dar o minimă prosperitate, la cantitatea de muncă şi de stres, îi costă mult şi în special sănătatea.
Niciuna din cele două forme sociale nu este valabilă pentru România. Pentru români este nevoie de o societate în care oamenii să aibă toţi asigurat traiul zilnic, fără grija zilei de mâine, iar cei muncitori şi inteligenţi să iasă în evidenţă şi să aibă posibilitatea să urce pe scara ierarhică din punct de vedere social, economic şi material.
După multele maşini care se perindă pe străzi, printre care multe foarte luxoase (gata să te spulbere, pentru singurul motiv de a-i fi încurcat în grandomania lor fără limite) şi multele vile care au apărut ca ciupercile după ploaie, nu ai zice că ţara o duce prea rău. Cine îşi permite atâtea vile şi maşini într-o ţară despre care se spune că este mutilată? Atunci de unde această nemulţumire materială a românilor?
De ce nu putem să îmbrăcăm această existenţă a noastră cu o aură a bunăstării şi a mulţumirii sufleteşti? Motivul pentru care nu beneficiem de această bunăstare este acela că nu au fost create condiţiile necesare.
Pentru asta este nevoie de un preşedinte, ministri şi de colaboratori cu calităţi multiple, cu o personalitate puternică, buni organizatori, buni administratori şi să fie cei mai reprezentativi din punct de vedere profesional, moral si spiritual ( pentru că spiritul joacă un rol foarte important în coordonatele unui om).
Este incredibil că s-a ajuns aici. Ruşine pentru dezastrul şi degradarea în care a ajuns ţara. Ruşine pentru ce a ajuns învăţământul, sănătatea, educaţia, televiziunea ( care aleargă după senzaţional, ignorând valoarea), ordinea publică, respectul faţă de oameni, respectul oamenilor unii faţă de alţii. Agricultura vai de ea, turismul o glumă proastă, sportul este repetent, drumurile sunt omor cu premeditare. Pe oameni aproape nu-i mai motivează nimic decât interesul propriu. Te întâlneşti la tot pasul cu vulgaritatea, lipsa de speranţă, insecuritatea. Toate formele de politeţe, de bun-simt, care îţi îmbogăţesc vocabularul, par să fii ieşit din uz. Lumea care se „descurcă” este mereu grăbită, repezită şi nu mai are timp să te asculte sau măcar să ia cunoştinţă că existi. De majoritatea adolescenţilor să te fereşti, pentru că autocontrolul verbal şi fizic nu mai funcţionează, demolează autenticul şi frumosul.
Toţi au dus şi duc ţara spre un viitor negru, dacă se mai merge pe drumul pe care l-au apucat. Dar sunt conştienţi conducătorii de drumul ales? Ce se poate face pentru a preveni dezastrul şi mai mare al ţării? Există vreo coordonare, vreun plan cu privire la acest lucru?
Nimeni nu va veni să ne salveze ţara, asta trebuie făcută din interiorul ei, de către români. Nu prin manifestaţii, greve si multă gălăgie se va putea face ceva. Acestea pot reda numai nemulţumirile oamenilor, nicidecum nu vor constitui o rezolvare.
Ne comparăm întotdeauna cu străinătatea, dar suntem departe, deoarece ei au salarii mari şi preţuri mici, iar la noi este viceversa. Ca la români, să nu cumva să ieşim din şabloanele de degradare, bine stabilite.
Dar cine o fi vinovat pentru toate câte se petrec în România? Ştiu, am găsit vinovatul. „Extratereştrii” sunt de vină, „bată-i să-i bată”. Aceşti invizibili care ne ghicesc gândurile şi nu ne lasă să ne organizăm cum vrem. Lor trebuie să le venim de hac şi sunt convinsă că vom găsi metodele să-i anihilăm.
Procedeul de soluţionare a problemelor este mai complicat şi mai ştiinţific şi nu va putea fi făcut de oricine, ci de către cineva anume care se pricepe şi cunoaşte în profunzime metodele de rezolvare. Se va putea realiza acest lucru, dar nu imediat, ci după o anumită perioadă.
Trăim cu speranţa în mai bine şi că ceea ce ne dorim se va înfăptui odată şi odată. Ea ne însoţeşte întotdeauna şi constituie un pilon pentru susţinerea noastră morală. A spera este o binefacere pentru sufletul nostru, de prea multe ori dezamăgit.

Posted in Romania | Comentarii închise la O ROMÂNIE CONDUSĂ DE-ALE -ESCU

S-A DESCOPERIT O PROTEINA UCIGASA CARE ATACA CELULELE BOLNAVE

Posted by fmircea pe 9 ianuarie 2011


Cercetatorii australieni si britanici au descoperit o proteina capabila sa distruga celulele bolnave. Este un element fundamental in lupta contra cancerului si a altor maladii grave. „Aceasta proteina este arma corpului nostru pentru curatire” a zis James Whisstock, seful echipei de cercetatori australieni.
Proteina se numeste perforin si au fost necesari zece ani de cercetare pentru a scoate la lumina secretul sau. Din punctul de vedere al cercetatorilor, ea este cheia sistemului nostru de aparare impotriva virusilor si celulelor canceroase.
In fine, perforin este o molecula foarte puternica capabila sa faca o gaura in membrana celulelor anormale. Apoi enzimele, al caror rol este de curatire a toxinelor, invadeaza celulele bolnave si le suprima progresiv, eliminind astfel din organism celulele cauzatoare de boli.
Pe de alta parte, cercetatorii au constatat ca lipsa perforinei din organism duce la dezvoltarea rapida a cancerului si a leucemiei. Fara aceasta proteina, corpul este incapabil sa combata infectiile, ea facand parte din grupul elementelor care are rolul de crestere a imunitatii organismului.
Seful echipei de cercetatori australieni, James Whisstock, de la Universitatea din Melbourne, subliniaza importanta stapanirii structurii perforinei. Este o descoperire fundamentala care poate da speranta in lupta contra cancerului, malariei si diabetului.

Posted in Romania | Comentarii închise la S-A DESCOPERIT O PROTEINA UCIGASA CARE ATACA CELULELE BOLNAVE